sàn gỗ Charm xương cá

  • Chiều dài x rộng x dày – 606 x 96 x 12mm
  • Sản xuất: Made in Việt Nam
  • Tiêu chuẩn: AC4 – E1 – B1 – class 33
  • liên hệ 0911911867