Hiển thị tất cả 8 kết quả

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt

215,000.00

Độ dầy 8mm
Kích thước 1208 x 130mm
Cốt AC/E AC4/E1 – Cốt HDF
Xuất xứ HDF Made In Việt Nam
Bảo hành 15 Năm
Đặc tính Bản nhỏ, hèm V, chịu nước, chịu lực, mài mòn bề mặt, chống mối mọt