Thanh đa năng gỗ nhựa 02 lớp Hi-class bản 13×140 mm